Usługi lecznicze

Leczenie i porady
internistyczne

 • prowadzenie i leczenie pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych,
 • diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych i niezakaźnych,
 • konsultacja wyników badań,
 • badanie przeglądowe przed zabiegami chirurgicznymi,
 • prowadzenie ciąży i położnictwo.

  Diagnozowanie i leczenie schorzeń ostrych i przewlekłych z zakresu:
 • urologii i nefrologii
 • dermatologii
 • stomatologii
 • ginekologii i położnictwa
 • gastroenterologii
 • diabetologii
 • endokrynologii
 • ortopedii
 • okulistyki
 • neurologii
 • kardiologii
 • onkologii

Profilaktyka i leczenie bólu

Zwierzęta odczuwają ból i związany z nim dyskomfort, nie zawsze jednak go okazują lub oznaki odczuwania przez nie bólu są u nich bardzo subtelne (jest to zachowanie atawistyczne). Naszym celem jest zmniejszenie bólu i poprawa komfortu życia zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych, zwierząt z nowotworami lub cierpiących z powodu chronicznego bólu. Zmniejszenie bólu poprawia samopoczucie, a tym samym przyspiesza proces zdrowienia.

Zabiegi ratujące życie

 • laparotomia interwencyjna
 • pomoc porodowa i cesarskie cięcie
 • rozszerzenie i skręt żołądka
 • szycie ran
 • usuwanie ciał obcych z układu oddechowego i pokarmowegor
 • ekspozycja gałki ocznej
 • perikardiocenteza
 • operacja przepukliny przeponowej
 • leczenie zatruć
 • leczenie drgawkowych stanów napadowych, śpiączki farmakologiczne
 • intensywna terapia w stanach zagrożenia życia

Anestezjologia

W znieczulaniu ogólnym pacjentów stosujemy najnowsze metody znieczulenia inhalacyjnego oraz infuzyjnego dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjenta. Przed zastosowaniem anestetyków przeprowadzamy dokładny wywiad i wykonujemy niezbędne badania dostosowane do konkretnego zwierzęcia. Stan zwierzęcia jest monitorowany przed, w czasie i po anestezji.