Badania Diagnostyczne

Badania diagnostyczne

Profile badań diagnostycznych
Posiadamy w swojej ofercie profile badań związane z najczęstszymi problemami zdrowotnymi i profilaktyką zdrowotną. Przy wyborze określonego profilu należy pamiętać o istnieniu szeregu badań dodatkowych, pomocnych w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób. W razie konieczności wykonania szczegółowych badań najlepiej skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Nasza przychodnia dysponuje własnym laboratorium, więc oferujemy Państwu szeroki zakres diagnostycznych badań fizykochemicznych i mikroskopowych: krwi, moczu, kału, wydzielin, wydalin, płynów ustrojowych i innych materiałów biologicznych. Większość analiz wykonujemy na miejscu, każdego dnia, w godzinach pracy przychodni. Dzięki temu, pacjenci nie są anonimowi i w razie potrzeby mamy możliwość szybkiego kontaktu z właścicielem. Dysponując kartą leczenia pacjenta oraz materiałem biologicznym możemy w razie potrzeby od razu powtórzyć dane badanie lub wykonać dodatkową analizę bez konieczności narażania zwierzęcia na kolejny stres związany z pobieraniem próbki. Wykonywanie analiz na miejscu umożliwia, zarówno nam jak i Państwu, uzyskanie wyniku w możliwie najszybszym czasie.
Współpracujemy również z renomowanymi laboratoriami weterynaryjnymi takimi jak Laboklin, Idexx, w związku z czym jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wykonanie praktycznie wszystkich możliwych badań.

Nasza przychodnia posiada własny aparat rentgenowski (RTG) oraz ultrasonograficzny (USG). Podobnie jak w przypadku diagnostyki laboratoryjnej, własna diagnostyka obrazowa umożliwia szybkie uzyskanie wyniku i przyspieszenie dalszego postępowania leczniczego i/lub diagnostycznego.

Jeśli planujesz badanie krwi pamiętaj, aby zwierzę było na czczo
Mocz do badania przynieś zaraz po pobraniu
Więcej o przygotowaniu zwierzęcia do badań znajdziesz tutaj (przygotowanie zwierzęcia do badania)

Większość badań wykonujemy we własnym laboratorium, dzięki czemu wyniki uzyskujemy w możliwie najkrótszym czasie. Wyniki są zatem dostępne na ogół jeszcze tego samego dnia. Istnieje możliwość ich przesłania na e-mail właściciela po wcześniejszym uzgodnieniu.

Poniżej odnajdą Państwo ogólny opis wykonywanych przez nas usług diagnostycznych.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

– badania morfologiczne krwi,
– badania biochemiczne krwi – profile badań dla zwierząt w różnym wieku i przy różnych chorobach,
– badania morfologiczne krwi z rozmazem,
– badania cytologiczne szpiku kostnego, płynu mózgowo-rdzeniowego, mazi stawowej, płynów z jam ciała,
– badania cytologiczne – wymaz/punkcja cienkoigłowa/preparat odciskowy/popłuczyny (z ucha, spojówki, zmian skórnych, prostnicy, gardła, drzewa oskrzelowego, jamy nosowej, pochwy, węzła chłonnego, guza),
– wyznaczanie optymalnego momentu krycia (cytologia),
– badania moczu – ogólne z badaniem osadu i cytologią moczu,
– badanie kału – ogólne i chemiczne,
– badania mikroskopowe zeskrobin ze skóry z trichogramem,
– badania posiewowe – bakteriologiczne i mykologiczne z antybiotykowrażliwością,
– badanie jakości nasienia,
– analiza chemiczna kamieni moczowych,
– badania histopatologiczne – wycinków tkanek, nowotworów oraz aspiracyjna biopsja cienkoigłowa,
– testy w kierunku chorób zakaźnych,
– współpraca z laboratoriami weterynaryjnymi IDEXX i LABOKLIN.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RTG I USG

– wykonywanie zdjęć rentgenowskich,
– wykonywanie zdjęć rentgenowskich z kontrastem,
– wykonywanie badań ultrasonograficznych.

Badania biochemiczne krwi

Badania biochemiczne krwi – umożliwiają dokładną ocenę funkcji narządów wewnętrznych takich jak nerki, wątroba, trzustka, serce, a także np. stanu kośćca u młodych, rosnących zwierząt.

Badania morfologiczne krwi wraz z mikroskopową oceną czerwonych i białych krwinek

Badania morfologiczne krwi wraz z mikroskopową oceną czerwonych i białych krwinek – pozwalają zdiagnozować różne rodzaje anemii, choroby pasożytnicze (np. babesioza, hemobartonelloza), nowotwory (np. białaczka) oraz wiele innych schorzeń objawiających się nieprawidłowościami w obrazie krwi. W badaniu mikroskopowym rozmazu krwi ocenie podlegają też m.in. płytki krwi, co umożliwia określenie przyczyn krwawień.

Badania cytologiczne różnych zmian guzowatych

Badania cytologiczne różnych zmian guzowatych – umożliwiają szybkie określenie stopnia złośliwości i zaplanowanie ewentualnego ich usunięcia.
Badania cytologiczne i fizykochemiczne płynów z jam ciała i wysięków pozwalają odnaleźć przyczynę ich gromadzenia się.
Badania cytologiczne innych płynów ustrojowych umożliwiają na przykład określenie czynnika infekcyjnego i stanowią podstawę do leczenia i/lub dalszej diagnostyki.
Ocena wymazu z pochwy umożliwia ogólną ocenę biocenozy i określenie odpowiedniego momentu krycia.
Analiza jakości nasienia pomaga w ocenie płodności samców, a tym samym oszacowaniu efektywności krycia.

Badanie zeskrobiny pobranej ze skóry wraz z analizą włosów (trichogram)

Badanie zeskrobiny pobranej ze skóry wraz z analizą włosów (trichogram) – umożliwia wykrycie pospolitych pasożytów skórnych (np. świerzbowiec drążący, nużeńce, pchły, wszy, wszoły), a także – między innymi – stwierdzenie zmian o podłożu grzybiczym lub psychicznym. W materiale pobranym z ucha można na przykład wykryć świerzbowca usznego – najczęstszą przyczynę świądu uszu u kotów i małych psów.

Badanie moczu

Badanie moczu – pozwala ocenić stan nerek i dróg wyprowadzających mocz. Kompletne badanie moczu obejmuje jego analizę mikroskopową, fizyczną i biochemiczną.

Badanie mikroskopowe kału

Badanie mikroskopowe kału – jest zawsze przeprowadzane kilkoma metodami w celu jak najskuteczniejszego wykrywania pasożytniczych pierwotniaków i robaków układu pokarmowego. Dodatkowe badania chemiczne kału umożliwiają bardzo dokładne określenie przyczyn niestrawności, biegunek i krwawień z przewodu pokarmowego.
Szybkie testy płytkowe umożliwiają wykrywanie w kale wirusów panleukopenii i parwowirozy.

Badanie rentgenowskie (RTG)

Badanie rentgenowskie (RTG) jest nieodzowne w diagnozowaniu chorób płuc, serca, kośćca oraz narządów jamy brzusznej. Pozwala ono ustalić m.in. przyczynę i miejsce kulawizn, wykryć ciało obce lub guzy nowotworowe. Przeprowadzenie kontrastowego badania przewodu pokarmowego jest podstawą w ustaleniu przyczyny wymiotów i/lub zaparć niewiadomego pochodzenia.

USG

Uzupełnieniem diagnostyki narządów wewnętrznych, takich jak nerki, wątroba, trzustka, śledziona, macica jest badanie ultrasonograficzne (USG). Badanie USG jest podstawą w ocenie macicy oraz wykrywaniu i monitorowaniu przebiegu ciąży.