USŁUGI:

Leczenie i porady internistyczne

LECZENIE i porady internistyczne
- prowadzenie i leczenie pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych,
- diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych i niezakaźnych,
- konsultacja wyników badań,
- badanie przeglądowe przed zabiegami chirurgicznymi,
- prowadzenie ciąży i położnictwo.
- diagnozowanie i leczenie schorzeń ostrych i przewlekłych z zakresu:
- urologii i nefrologii
- dermatologii
- stomatologii
- ginekologii i położnictwa
- gastroenterologii
- diabetologii
- endokrynologii
- ortopedii
- okulistyki
- neurologii
- kardiologii
- onkologii

Profilaktyka

Profilaktyka chorób zakaźnych i niezakaźnych
- szczepienia ochronne,
- pakiety badań krwi dostosowane do zwierząt w każdym wieku i z różnymi schorzeniami,
- okresowe profilaktyczne badanie stanu zdrowia,
- profilaktyka, pielęgnacja, utrzymanie zwierząt i odpowiednie ich żywienie (w tym odchów sierot i porady dotyczące zoopsychologii),
- odpowiednia profilaktyka chorób wynikających z podeszłego wieku, dostosowanie diety i sposoby na bezpieczne odchudzanie.

Profilaktyka chorób pasożytniczych
- programy przeciwpasożytnicze przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym.
- badania w kierunku obecności pasożytów wewnętrznych.

Profilaktyka płodności
- kastracje („sterylizacje”) chirurgiczne,
- farmakologiczne i chirurgiczne postępowanie w przypadku niechcianego krycia,
- farmakologiczne i chirurgiczne postępowanie w przypadku wnętrostwa,
- antykoncepcja.

Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne
- obcinanie pazurów,
- usuwanie włosów z zewnętrznego przewodu słuchowego,
- toaleta gruczołów przyodbytowych,
- porady na temat higieny jamy ustnej,
- korekcja uzębienia u zajęczaków i gryzoni.

Paszporty i mikroczipy
Prowadzimy formalności związane z wyjazdami zwierząt za granicę, obejmujące wystawienie paszportu, założenie mikroczipu, badania poziomu przeciwciał wścieklizny.

 

 

 

Profilaktyka zdrowia powinna być prowadzona przez całe życie zwierzęcia. Jej podstawą jest odpowiednie żywienie, dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną, regularne zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne. Konieczne są szczepienia przeciw chorobom zakaźnym, odrobaczanie oraz zapobieganie inwazji pasożytów zewnętrznych takich jak pchły i kleszcze. Należy także przeprowadzać okresowe badania kliniczne, w połączeniu z badaniem morfologicznym i biochemicznym krwi oraz badaniem ogólnym moczu.

 

Okresowe badanie kliniczne polega na oględzinach stanu powłoki skórnej i okrywy włosowej, zębów, oczu, uszu, okolic narządów płciowych, odbytu; palpacyjnym badaniu powłok ciała w poszukiwaniu ewentualnych pasożytów, zgrubień lub guzków; palpacyjnym badaniu węzłów chłonnych i jamy brzusznej; osłuchaniu serca i płuc; badaniu stawów i mięśni wraz z oceną poruszania się.

 

Okresowe badanie krwi obejmuje badanie morfologiczne oraz badanie podstawowych parametrów biochemicznych dostosowanych do wieku zwierzęcia. Przeprowadza się także badanie fizykochemiczne moczu wraz z osadem.

 

Bardzo ważnym elementem dopełniającym kompletną opiekę i ocenę ogólnej kondycji zdrowia zwierzęcia jest współpraca właściciela z weterynarzem w zakresie obserwacji zachowania i wyglądu pupila.

Zapobieganie schorzeniom przedłuża zwierzęciu życie, a wczesne wykrywanie dolegliwości umożliwia wdrożenie leczenia już na samym początku choroby. Właściwa profilaktyka zdrowia to także oszczędność kosztów utrzymania zwierzęcia. Właściwe zapobieganie jest mniej kosztowne niż późniejsze leczenie.

Diagnostyka

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
- badania morfologiczne krwi,
- badania biochemiczne krwi - profile badań dla zwierząt w różnym wieku i przy różnych chorobach,
- badania morfologiczne krwi z rozmazem,
- badania cytologiczne szpiku kostnego, płynu mózgowo-rdzeniowego, mazi stawowej, płynów z jam ciała,
- badania cytologiczne – wymaz/punkcja cienkoigłowa/preparat odciskowy/popłuczyny (z ucha, spojówki, zmian skórnych, prostnicy, gardła, drzewa oskrzelowego, jamy nosowej, pochwy, węzła chłonnego, guza),
- wyznaczanie optymalnego momentu krycia (cytologia),
- badania moczu – ogólne z badaniem osadu i cytologią moczu,
- badanie kału – ogólne i chemiczne,
- badania mikroskopowe zeskrobin ze skóry z trichogramem,
- badania posiewowe - bakteriologiczne i mykologiczne z antybiotykowrażliwością,
- badanie jakości nasienia,
- analiza chemiczna kamieni moczowych,
- badania histopatologiczne – wycinków tkanek, nowotworów oraz aspiracyjna biopsja cienkoigłowa,
- testy w kierunku chorób zakaźnych,
- współpraca z laboratoriami weterynaryjnymi IDEXX i LABOKLIN.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RTG I USG
- wykonywanie zdjęć rentgenowskich,
- wykonywanie zdjęć rentgenowskich z kontrastem,
- wykonywanie badań ultrasonograficznych.

Większość badań wykonujemy we własnym laboratorium, dzięki czemu wyniki uzyskujemy w możliwie najkrótszym czasie. Wyniki są zatem dostępne na ogół jeszcze tego samego dnia. Istnieje możliwość ich przesłania na e-mail właściciela po wcześniejszym uzgodnieniu.

PROFILE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
Posiadamy w swojej ofercie profile badań związane z najczęstszymi problemami zdrowotnymi i profilaktyką zdrowotną. Przy wyborze określonego profilu należy pamiętać o istnieniu szeregu badań dodatkowych, pomocnych w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób. W razie konieczności wykonania szczegółowych badań najlepiej skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Nasza przychodnia dysponuje własnym laboratorium, więc oferujemy Państwu szeroki zakres diagnostycznych badań fizykochemicznych i mikroskopowych: krwi, moczu, kału, wydzielin, wydalin, płynów ustrojowych i innych materiałów biologicznych. Większość analiz wykonujemy na miejscu, każdego dnia, w godzinach pracy przychodni. Dzięki temu, pacjenci nie są anonimowi i w razie potrzeby mamy możliwość szybkiego kontaktu z właścicielem. Dysponując kartą leczenia pacjenta oraz materiałem biologicznym możemy w razie potrzeby od razu powtórzyć dane badanie lub wykonać dodatkową analizę bez konieczności narażania zwierzęcia na kolejny stres związany z pobieraniem próbki. Wykonywanie analiz na miejscu umożliwia, zarówno nam jak i Państwu, uzyskanie wyniku w możliwie najszybszym czasie.
Współpracujemy również z renomowanymi laboratoriami weterynaryjnymi takimi jak Laboklin, Idexx, w związku z czym jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wykonanie praktycznie wszystkich możliwych badań.

Nasza przychodnia posiada własny aparat rentgenowski (RTG) oraz ultrasonograficzny (USG). Podobnie jak w przypadku diagnostyki laboratoryjnej, własna diagnostyka obrazowa umożliwia szybkie uzyskanie wyniku i przyspieszenie dalszego postępowania leczniczego i/lub diagnostycznego.

JEŚLI PLANUJESZ BADANIE KRWI PAMIĘTAJ, ABY ZWIERZĘ BYŁO NA CZCZO !!!
MOCZ DO BADANIA PRZYNIEŚ ZARAZ PO POBRANIU !!!
Więcej o przygotowaniu zwierzęcia do badań znajdziesz tutaj (link i pdf do pobrania)

Poniżej odnajdą Państwo ogólny opis wykonywanych przez nas usług diagnostycznych.

Badania biochemiczne krwi - umożliwiają dokładną ocenę funkcji narządów wewnętrznych takich jak nerki, wątroba, trzustka, serce, a także np. stanu kośćca u młodych, rosnących zwierząt.

Badania morfologiczne krwi wraz z mikroskopową oceną czerwonych i białych krwinek - pozwalają zdiagnozować różne rodzaje anemii, choroby pasożytnicze (np. babesioza, hemobartonelloza), nowotwory (np. białaczka) oraz wiele innych schorzeń objawiających się nieprawidłowościami w obrazie krwi. W badaniu mikroskopowym rozmazu krwi ocenie podlegają też m.in. płytki krwi, co umożliwia określenie przyczyn krwawień.

Badania cytologiczne różnych zmian guzowatych - umożliwiają szybkie określenie stopnia złośliwości i zaplanowanie ewentualnego ich usunięcia.
Badania cytologiczne i fizykochemiczne płynów z jam ciała i wysięków pozwalają odnaleźć przyczynę ich gromadzenia się.
Badania cytologiczne innych płynów ustrojowych umożliwiają na przykład określenie czynnika infekcyjnego i stanowią podstawę do leczenia i/lub dalszej diagnostyki.
Ocena wymazu z pochwy umożliwia ogólną ocenę biocenozy i określenie odpowiedniego momentu krycia.
Analiza jakości nasienia pomaga w ocenie płodności samców, a tym samym oszacowaniu efektywności krycia.

Badanie zeskrobiny pobranej ze skóry wraz z analizą włosów (trichogram) - umożliwia wykrycie pospolitych pasożytów skórnych (np. świerzbowiec drążący, nużeńce, pchły, wszy, wszoły), a także - między innymi - stwierdzenie zmian o podłożu grzybiczym lub psychicznym. W materiale pobranym z ucha można na przykład wykryć świerzbowca usznego - najczęstszą przyczynę świądu uszu u kotów i małych psów.

Badanie moczu - pozwala ocenić stan nerek i dróg wyprowadzających mocz. Kompletne badanie moczu obejmuje jego analizę mikroskopową, fizyczną i biochemiczną.

Badanie mikroskopowe kału - jest zawsze przeprowadzane kilkoma metodami w celu jak najskuteczniejszego wykrywania pasożytniczych pierwotniaków i robaków układu pokarmowego. Dodatkowe badania chemiczne kału umożliwiają bardzo dokładne określenie przyczyn niestrawności, biegunek i krwawień z przewodu pokarmowego.
Szybkie testy płytkowe umożliwiają wykrywanie w kale wirusów panleukopenii i parwowirozy.

Badanie rentgenowskie (RTG) jest nieodzowne w diagnozowaniu chorób płuc, serca, kośćca oraz narządów jamy brzusznej. Pozwala ono ustalić m.in. przyczynę i miejsce kulawizn, wykryć ciało obce lub guzy nowotworowe. Przeprowadzenie kontrastowego badania przewodu pokarmowego jest podstawą w ustaleniu przyczyny wymiotów i/lub zaparć niewiadomego pochodzenia.

Uzupełnieniem diagnostyki narządów wewnętrznych, takich jak nerki, wątroba, trzustka, śledziona, macica jest badanie ultrasonograficzne (USG). Badanie USG jest podstawą w ocenie macicy oraz wykrywaniu i monitorowaniu przebiegu ciąży.

Chirurgia

CHIRURGIA MIĘKKA - zabiegi w obrębie jamy brzusznej, jamy klatki piersiowej, jamy miednicznej i jamy ustnej, m.in.: laparotomia diagnostyczna, kastracja, cesarskie cięcie, leczenie chirurgiczne ropomacicza, opracowywanie przepuklin (w tym przeponowych, okołoodbytowych), splenektomia, repozycja skrętu żołądka z gastropeksją, enterektomia z usunięciem ciała obcego, usuwanie gruczołów przyodbytowych, usuwanie kamieni z pęcherza moczowego, zabiegi na gruczole krokowym, chirurgia onkologiczna (w tym usuwanie guzów gruczołu mlekowego, pochwy), usuwanie ślinianek, korekcja wad powiek, opracowywanie krwiaków małżowin usznych, opracowywanie ran i plastyka skóry po rozległych urazach.

CHIRURGIA TWARDA, m.in.: operacyjne leczenie chorób kości, stawów, układu mięśniowo-nerwowego, zwichnięć/złamań i wad rozwojowych (m.in. dysplazja stawów łokciowych, biodrowych, zwichnięcia łokcia, biodra, rzepki, zerwanie więzadeł kolanowych, dyskopatia, osteochondroza, spondyloza, kulawizna), amputacja kończyn, zabiegi stomatologiczne i chirurgia szczękowa.

Przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego u podopiecznego wiąże się zazwyczaj z dużym stresem. Staramy się więc dołożyć wszelkich starań, aby okres okołooperacyjny był jak najbardziej komfortowy zarówno dla zwierząt jak i ich właścicieli. Możliwie dokładnie wyjaśniamy powody podjęcia decyzji o leczeniu chirurgicznym, sam przebieg zabiegu oraz udzielamy informacji dotyczących opieki pooperacyjnej. Kontakt z właścicielem jest dla nas niezwykle istotny, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nic nie stresuje bardziej niż brak wiadomości o stanie zdrowia podopiecznego.

Oferowane przez nas usługi chirurgiczne obejmują zabiegi z zakresu chirurgii miękkiej i kostnej. Wyposażenie, którym dysponuje nasza Przychodnia pozwala na wykonywanie szerokiego wachlarza zabiegów operacyjnych, a także zapewnia wysokie bezpieczeństwo pacjenta. Stosowane przez nas procedury zapewniają precyzję i czystość przeprowadzanych zabiegów.

W celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa, przed wykonaniem każdego zabiegu w narkozie, wykonujemy przynajmniej podstawowe badania krwi. Jeśli właściciel nie wyrazi zgody na przeprowadzenie takich badań konieczna jest pisemna zgoda na odstąpienie od nich.

W znieczulaniu ogólnym pacjentów stosujemy najnowsze metody znieczulenia inhalacyjnego oraz infuzyjnego. Stan zwierzęcia jest monitorowany przed, w czasie i po anestezji.

Zwierzęta odczuwają ból i związany z nim dyskomfort, nie zawsze jednak go okazują lub oznaki odczuwania przez nie bólu są bardzo subtelne (jest to zachowanie atawistyczne). Wychodząc z tego założenia po zabiegach chirurgicznych zawsze stosujemy odpowiednio dobrane środki uśmierzające. Zmniejszenie bólu poprawia samopoczucie, a tym samym przyspiesza proces zdrowienia.

Czystość wykonywanych zabiegów warunkuje właściwy proces gojenia rany pooperacyjnej. Przed zabiegiem właściciel powinien w miarę możliwości zwierzę wykąpać i wyczesać. Zapewni to bardziej sterylne warunki operacji. Przed samym zabiegiem, operowana okolica jest golona, myta, odtłuszczana i dezynfekowana celem zminimalizowania ryzyka zakażenia. Rana pooperacyjna zostaje zabezpieczona odpowiednim opatrunkiem ochronnym i/lub ubrankiem. W razie potrzeby zakładany jest kołnierz ochronny. Postępowanie takie umożliwia zabezpieczenie rany przed zakażeniem spowodowanym wylizywaniem jej i/lub wygryzieniem szwów przez zwierzę.

Więcej na temat przygotowania zwierzęcia do zabiegu i opieki pooperacyjnej znajdziesz tutaj…..(link i pdf)

Zabiegi ratujące życie

ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE
- laparotomia interwencyjna,
- pomoc porodowa i cesarskie cięcie,
- rozszerzenie i skręt żołądka,
- szycie ran,
- usuwanie ciał obcych z układu oddechowego i pokarmowego,
- repozycja gałki ocznej,
- perikardiocenteza,
- operacja przepukliny przeponowej
- leczenie zatruć,
- leczenie drgawkowych stanów napadowych, śpiączki farmakologiczne,
- intensywna terapia w stanach zagrożenia życia

Anestezjologia

W znieczulaniu ogólnym pacjentów stosujemy najnowsze metody znieczulenia inhalacyjnego oraz infuzyjnego dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjenta. Przed zastosowaniem anestetyków przeprowadzamy dokładny wywiad i wykonujemy niezbędne badania dostosowane do konkretnego zwierzęcia. Stan zwierzęcia jest monitorowany przed, w czasie i po anestezji.

Profilaktyka i leczenie bólu

PROFILAKTYKA I LECZENIE BÓLU
Zwierzęta odczuwają ból i związany z nim dyskomfort, nie zawsze jednak go okazują lub oznaki odczuwania przez nie bólu są u nich bardzo subtelne (jest to zachowanie atawistyczne). Naszym celem jest zmniejszenie bólu i poprawa komfortu życia zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych, zwierząt z nowotworami lub cierpiących z powodu chronicznego bólu. Zmniejszenie bólu poprawia samopoczucie, a tym samym przyspiesza proces zdrowienia.

 

 

 

 

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA Kraków, os. Piastów 41/3A, tel. 535 998 802 czynne: pon.-pt. 9-20, sobota 9-14

| www.vitalvet.pl | | www.weterynarzkrakow.com | | www.weterynarzkrakownowahuta.pl |